Nr 39438
Pils / muiža
Pils / muiža Latvija, Vidzeme, Apes novads

Zvārtavas pils