Nr 39094
Muzejs
Muzejs Latvija, Vecpiebalgas novads

"Saulrieti"