Nr 39085
Baznīca
Baznīca Latvija, Jēkabpils novads

Rubeņu Romas katoļu baznīca