Nr 39039
Vēsturiska vieta
Vēsturiska vieta Latvija, Zemgale, Engures novads

Ragaciema sedums