Nr 20889
Krodziņi
Krodziņi Latvija, Kuldīgas novads

Pilskrogs