Atpūta laukos
Nr 39099
Piemiņas vieta
Piemiņas vieta Latvija, Vecpiebalgas novads

Piemineklis brāļiem Kaudzītēm

Atrodas blakus Vecpiebalgas kultūras namam. Pieminekļa arhitekte ir A. Skujiņa, tēlniece M. Eņģele.

Attālums no valsts galvaspilsētas128