Nr 39099
Piemiņas vieta
Piemiņas vieta Latvija, Vecpiebalgas novads

Piemineklis brāļiem Kaudzītēm