Atpūta laukos
Nr 10509
Koks
Koks Latvija, Kurzeme

Nigliņu liepa

Iespaidīga izmēra divstumbru liepa pie Nigliņu mājām. Viens no iespaidīgākajiem Lībiešu krasta dižkokiem. Lībiešu valodas skolotājas Zojas Sīles dzimtās mājas. Turpat pie mājām atrodas viduslaiku kapsēta – Veckapu kalns.

Attālums no valsts galvaspilsētas173