Nr 38001
Vēsturiska vieta
Vēsturiska vieta Latvija, Vidzeme

Nāves sala