Nr 39231
Ievērojama celtne
Ievērojama celtne Latvija, Ventspils novads

Miķeļtorņa bāka