Nr 39025
Piemiņas vieta
Piemiņas vieta Latvija, Kurzeme

Mazirbes Veco kapu kalniņš