Nr 10299
Skatu vieta
Skatu vieta Latvija, Latgale, Rēzeknes novads

Mākoņkalns (Volkenbergas, Padebešu kalns)