Nr 39230
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Ventspils novads

Lūžņa