Nr 39206
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Ludzas novads, Ludza

Ludzas vēsturiskā apbūve