Nr 39210
Baznīca
Baznīca Latvija, Ludzas novads, Ludza

Ludzas pareizticīgo baznīca