Nr 39182
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Vidzeme, Līgatnes novads

Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskais centrs