Nr 10300
Skatu vieta
Skatu vieta Latvija, Latgale, Rēzeknes novads

Lielais Liepu kalns