Nr 39052
Pils / muiža
Pils / muiža Latvija, Vidzeme, Pārgaujas novads

Lielstraupes pils