Nr 20004
Krodziņi
Krodziņi Latvija, Vidzeme, Salacgrīvas novads

Sidrabiņi