Nr 37026
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Zemgale, Kokneses novads

Kokneses pilsdrupas