Nr 39104
Muzejs
Muzejs Latvija, Vidzeme, Vecpiebalgas novads

"Kalna Kaibēni"