Nr 39101
Muzejs
Muzejs Latvija, Vidzeme, Vecpiebalgas novads

Antona Austriņa piemiņas muzejs "Kaikaši"