Nr 39121
Muzejs
Muzejs Latvija, Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs