Nr 20828
Bites
Bites Latvija, Latgale, Zilupes novads

Zemnieku saimniecība "Atkalas"

Kontaktinformācija

Te. +371 65725383, 27888783
Sila iela 4
Zilupe
Zilupes nov.
LV-5700, Latvija