Atpūta laukos
Nr 10043
Biotops
Biotops Latvija, Kurzeme

Ģipkas lankas

Pārpurvota teritorija – bijusī Litorīnas jūras lagūnas vieta, kas ir daudzu retu un aizsargājamu, piemēram, dzeņveidīgo putnu sugu dzīves un ligzdošanas vieta. Dabas liegums ir grūti pieejams, taču daļa no tā ir labi pārskatāma no Tukuma – Kolkas ceļa. Par ļankām Kurzemē sauc mitras pļavas.
Dabas liegums Attālums no valsts galvaspilsētas145