Nr 39008
Izziņas vieta
Izziņas vieta Latvija, Vidzeme

Gaisa tramvajs