Nr 39114
Pils / muiža
Pils / muiža Latvija, Raunas novads

Drustu muiža