Nr 30380
Vēsturiska vieta
Vēsturiska vieta Latvija, Vidzeme, Ķekavas novads

Daugmales pilskalns