Nr 20825
Pirtis
Pirtis Latvija, Latgale, Rēzeknes novads

Čiekuru pirts