Nr 39034
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija

Cēsu vecpilsēta