Nr 37012
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs
Vēsturiskais vai mūsdienu centrs Latvija, Vidzeme, Cēsu novads, Cēsis

Cēsis