Atpūta laukos
Nr 10240
Skatu tornis
Skatu tornis Latvija, Zemgale

Skatu tornis Cenas tīrelī

Divas acis
Cenas tīreļa takas sastāvdaļa. Atrodas tīreļa rietumu pusē, ap 5 km garās lokveida takas vidusdaļā. No tā redzams plašs purva masīvs, kā arī 1. Pasaules kara laikā celtais kara ceļš, ko iezīmē lielāku priežu „aleja”. Blakus tornim atrodas minētā ceļa mūsdienās veidots fragments.
Dabas liegums Sezona1-12