Nr 36004
Baznīca
Baznīca Latvija, Latgale

Bebrenes katoļu baznīca