Nr 20510
Amatnieki
Amatnieki Latvija, Vidzeme, Alūksnes novads

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs