Nr 39278
Pils / muiža
Pils / muiža Latvija, Aizputes novads

Apriķu muiža