Atpūta laukos
Nr 10643
Parks
Parks Latvija, Vidzeme, Alūksnes novads

Alūksnes muižas parks

Alūksnes muižas parks atrodas pilsētas austrumu daļā un aizņem 25,54 hektārus lielu platību. Tas ir atzīts par skaistāko parku Vidzemē un ikviens, kas tajā pabijis, ir sajutis parka burvību un skaistumu. Parkā ir saglabājušās vairākas mazās arhitektūras formas. Ieeja parkā ir no Alūksnes Jaunās pils puses. (Avots: Alūksnes TIC)

Attālums no valsts galvaspilsētas200   Sezona1-12