Nr 30152
Izziņas vieta
Izziņas vieta Latvija, Kurzeme, Alsungas novads

Alsungas TIC

Atrodas Alsungas novada muzeja ēkā. TIC tika izveidots 2017. gadā  ar mērķi veicināt Alsungas un vēsturiskā suitu novada tūrisma attīstību un nodrošināt informāciju par Alsungas novada tūrisma iespējām, veidojot pozitīvu un pievilcīgu Alsungas  un vēsturiskā novada tēlu Latvijā un ārzemēs. 

Vietējais dzīvesveids Attālums no valsts galvaspilsētas177 Sezona1-12