Nr 39074
Baznīca
Baznīca Latvija, Aknīstes novads

Aknīstes katoļu baznīca