Nr 39416
Piemiņas vieta
Piemiņas vieta Latvija, Zemgale, Dobeles novads

Piemiņas akmens ģenerāļa J. Baloža brigādei

Meklējams netālu no A9 autoceļa, uz rietumiem no Bataru mājām, kur 1919. g. 22. martā norisinājās cīņa starp ģenerāļa Jāņa Baloža brigādi un lieliniekiem. Atklāts 1936. gadā.

Attālums no valsts galvaspilsētas60 Sezona1-12