Nr 50027
Pieredzes apmaiņas brauciens
Pieredzes apmaiņas brauciens Grupu Igaunija, Lietuva, Latvija

Crops, Cattle, Sheep and Multi-sectoral Agriculture Enterprise