Interreg V-A — Estonia–Latvia

 

   

Dundagas novada Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270

E-pasts: tic@dundaga.lv
Telefons: +371 29444395; 63232293
www.visit.dundaga.lv

 

Kolkas saieta nams
"Pastnieki",
Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275
E-pasts: lsn@kolka.lv
Telefons: +371 29402093

"Lauku ceļotājs"

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046

E-pasts: lauku@celotajs.lv
Telefons: +371 26433316

www.celotajs.lv

Uzzini vairāk: facebook.com/majaskafejnicas

Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.