Atpūta laukos
Interreg V-A — Estonia–Latvia
 
 

Biedrība "Etniskās kultūras centrs„Suiti”"

Ziedulejas iela 1, Alsunga

dace.martinova@inbox.lv

+371 29222103

facebook.com/EKCsuiti

Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs

Skolas iela 11a, Alsunga

muzejs@alsunga.lv
+371 26425015

alsunga.lv

 

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs

Baznīcas iela 5, Kuldīga

tourinfo@kuldiga.lv

+371 63322259; 29334403

visitkuldiga.com

 

Ventspils TIC

Dārzu iela 6, Ventspils

tourism@ventspils.lv

+371 63622263, 29232226

www.visitventspils.com

 

Interreg V-A — Estonia–Latvia
Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.