Interreg V-A Latvia – Lithuania

MĀRKETINGA MATERIĀLI

 

Akcijas karte

latviešu valodā (2.64 MB)

Akcijas karte

lietuviešu valodā (2.49 MB)

Šī publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauku Tūrisma Asociācija "Lauku ceļotājs" un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.