Atpūta laukos

Kas apmeklē?

Grupām:

Skolu grupām
Skolu grupas apmeklē „Lauku labumus” tradicionālajās rudens un pavasara ekskursijās vai mācību ekskursijās, viesojoties saimniecībās, kas piedāvā izzinošas programmas un var būt saistītas ar skolā apgūstamajām kultūras un vēstures tēmām.

Darba kolektīviem, interešu grupām
Iesakām atraktīvas lauku saimniecības ar ekskursiju, produkcijas degustāciju, iegādi, amatu un tradīciju demonstrējumiem.

Aktīvajiem ceļotājiem
„Lauku Labumus” pusdienu pauzei un atpūtai var izmantot, piemēram, veloceļotāji, nūjošanas pārgājienu dalībnieki.

Pieredzes apmaiņas grupām
Apmeklējuma programmā uzsvars tiek likts uz profesionālo informāciju, taču neizpaliek arī izklaidējoši elementi un/vai produkcijas degustācija.

Semināriem
Saimniecībās, kurās ir piemērotas telpas un aprīkojums, tiek rīkoti dažādi semināri gan saistībā ar saimniecības pārstāvēto ražošanas nozari, gan citām tēmām.

Individuāliem apmeklētājiem:

Ģimenēm ar bērniem
Bērniem vislabāk patīk saimniecības, kurās var apskatīt dzīvniekus un putnus. Tos var arī paglaudīt, pabarot, kopā nofotografēties. Bērni labi jūtas arī tajās „Lauku labumu” saimniecībās, kur var nogaršot kaut ko garšīgu, paši darboties, kaut ko iemācīties.

Individuāliem auto ceļotājiem
Cilvēkiem, kas vēlas paceļot kopā ar ārzemju radiem vai draugiem, dažkārt arī biznesa partneriem, parādīt tiem ko interesantu, savdabīgu.

Pastāvīgajiem „Lauku Labumu” cienītājiem
„Lauku labumu” saimniecībām – pārtikas audzētājiem un ražotājiem – mēdz būt pastāvīgie klienti, kas regulāri iegādājas, piemēram, piena produktus, gaļu, dārzeņus vai citus produktus.

Veselīga dzīvesveida baudītājiem
Pirts, veselīga pārtika, lauku vide, ainava, dzīvesveids saista cilvēkus, kas vēlas pavadīt nesteidzīgas brīvdienas.