Atpūta laukos

Apmeklējums un maksa

Visās saimniecībās apmeklējumi jāpiesaka iepriekš. Saimnieku tālrunis, e-pasts, adrese, GPS koordinātes norādīti pie katras saimniecības apraksta sadaļā "info".

"Lauku labumu" saimniecībās ir noteikta maksa par individuālo vai grupas apmeklējumu vai ekskursiju, un noteikts laiks, kad saimniecība atvērta apmeklētājiem. Precizējiet maksu, piesakot savu apmeklējumu.

Dažās saimniecībās apmeklējums ir par ziedojumiem vai bez maksas. Ja nav noteikta maksa, iesakām iegādāties saimniecības ražojumus.

"Lauku ceļotājs" nerezervē apmeklējumus atsevišķās saimniecībās, taču var jums sagatavot brauciena maršrutu ar "Lauku labumu" apmeklējumiem. Piemēru skatieties šeit.