Atpūta laukos

Putnu vērošana

Latvija atrodas uz viena no trim pasaulē nozīmīgākajiem putnu migrāciju ceļiem, tāpēc pavasara un rudens migrāciju laikā redzami lielu putnu baru pārvietošanās uz daudzajām atpūtas vietām. Lēzenais reljefs un klimats, kurā nokrišņi pārsniedz iztvaikošanu Latvijā, īpaši jūras piekrastē ir veidojušies daudzi tieši ūdensputnu atpūtai piemēroti mitrāji — seklie lagūnu ezeri un augstie purvi. Lielie piejūras ezeri, purvi un citi mitrāji ir iekļauti Natura 2000 teritoriju tīklā.

Kas ir ceļo pats?

Individuālie putnu vērošanas maršruti

Piedāvājam 1-2 dienu maršrutus putnu vērošanai nacionālajos parkos un citās dabas vietās.

Putni Slīterē Latvija, Slīteres NP 1 diena (~4 h)
Putni Ķemeros Latvija, Ķemeru NP 1 diena
Putni Vidzemes piekrastē Latvija, Ziemeļvidzeme 1 diena
Putni Dvietes palienē Latvija, Dvietes paliene 1 - 2 dienas