Country Holidays
LVAF
10/01/2018 - 12/31/2019 (1-08/32/2019)

"Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2019.gadā

Project goals

Veicināt vides aizsardzības apziņu izprotošas un dabas resursu saudzējošas sabiedrības veidošanos Latvijā, veicot Zaļā sertifikāta uzturēšanu un izplatīšanu lauku tūrismā, Zaļā sertifikāta kritēriju izstrādi mazajām ražojošām lauku saimniecībām un pretendentu inspekcijas braucienus.

Projekta mērķauditorija:

Lauku tūrisma uzņēmēji Latvijā – lauku tūrisma mītņu un lauku mazo ražojošo uzņēmumu saimnieki. Šobrīd Latvijā ir 72 saimniecības, kurām ir piešķirts Zaļais sertifikāts.
Institūcijas, uzņēmumi, organizācijas, kas nodarbojas ar vides jautājumiem Latvijā. Tūristi, sabiedrība, kas vēlas atpūsties un izzināt videi draudzīgus lauku tūrisma objektus.

Expected project results

 • Izveidot kritēriju skaidrojumus – padomus abu grupu lauku tūrisma uzņēmējiem on-line versijā, kur saimnieks varēs rast risinājumus pieejamus Latvijā un redzēt labos piemērus risinājumiem citās saimniecībās
 • On-line kritēriju skaidrojumi-padomi un piemēri pievienoti ZS pašnovērtējuma rīkam
 • PDf versija rokasgrāmatai
 • Noorganizēts 1 kopīgs ekspertu brauciens 3-4 saimniecību auditam, jauno kritēriju skaidrojumu pārbaudei
 • Izsludināt pieteikšanos uz zaļo sertifikātu un informēt potenciālos pretendentus par on-line novērtējuma formu un kritēriju skaidrojumiem
 • Sagatavot inspekciju braucienu grafiku, izziņot pretendentiem, informēt par braucienu grafiku ZS komisijas locekļus
 • Kritērijiem atbilstošo pretendentu dati iesniegti ZS komisijai lēmumam par ZS sertifikāta piešķiršanu
 • Apsekot ~ 35 esošos lauku tūrisma uzņēmējus un vismaz 10 jaunos ZS pretendentus;
 • Veikta apsekoto saimniecību pārbaudes rezultātu analīze un sagatavota prezentācija komisijas locekļiem.
 • Noorganizēta ZS komisijas sēde, pieņemti lēmumi par jaunu ZS piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu
 • Izgatavoti vismaz 30 sertifikāti
 • Informēt saimniecības par komisijas sēžu rezultātiem, izsūtīt ZS rokasgramatu, kriteriju skaidrojumus, sertifikātus.
 • Izstrādāt apsekoto saimniecību informāciju par videi draudzīgas saimniekošanas tūrisma aspektiem un izvietot mājas lapas: www.celotajs.lv datubāzē
 • Organizēt ZS pasniegšanas pasākumu, piedalās vismaz 70 dalībnieki, informējot masu medijus un sabiedrību
 • Popularizēt informāciju par Zaļo sertifikātu ar Lauku ceļotāja komunikāciju kanālu, publikāciju starpniecību un lauku tūrisma uzņēmēju pasākumos ( LC sociālajos medijos, www, LC avīzē, preses relīze par ZS piešķiršanu).
LVAF