Country Holidays
EAFRD
09/02/2019 - 09/02/2021 (19-00-A01630-000001)

Tūrisma produkta "Sidra ceļš" izveide un mārketings

Project goals

Projekta mērķis ir izveidot un popularizēt jaunu nacionālās identitātes tūrisma produktu "Sidra ceļš". Šis tūrisma produkts atklās tapšanas ceļu no augļu dārza līdz dzērieniem, iesaistot gan augļkopjus, gan sidra darītājus. Dabīgajam sidram ir labs potenciāls kļūt par vienu no Latvijas identitātes veidojošiem produktiem, jo Latvijas platuma grādos augošie āboli, no kā gatavo sidru, piešķir tam unikālu garšu. Projekta aktivitātes ietver produkta izveidošanu un mārketingu.