Country Holidays
VKKF
01/01/2016 - 12/31/2018

7 Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi Latvijas izzināšanai un apceļošanai

Project goals

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu norišu sagatavošanu un īstenošanu, kā arī izcelt Latvijas laukus kā nozīmīgu, pozitīvu, uz nākotni vērstu simtgades svinību vietu.

Expected project results

1. Septiņu Latvijas valstiskuma ceļu kā tūrisma maršrutu izveide.

2. Izsludināta saimniecību pieteikšanās. Lai iesaistītu sabiedrību, tiks rīkota kampaņa, aicinot pieteikt arī savus kaimiņus, draugus, pagasta iedzīvotājus, sūtot īsu stāstu par lauku uzņēmēju, kuram ir zināšanas kādā no latviskā mantojuma jomām, un kurš ir gatavs šīs zināšanas un prasmes nodot saimniecības apmeklētājiem (atlase tiks balstīta uz kultūras zīmes „Latviskais Mantojums” (LM) darbības pieredzi (šobrīd zīmi saņēmušas 54 saimniecības).

3. Saimniecību apsekošana, iesaistot LM zīmes komisijas ekspertus.

4. Informācijas ievietošana izveidotā interneta sadaļā: www.celotajs.lv/lv100 4 valodās (LV / EN / RU / DE).

5. Sabiedrības informēšana. Latvijas sabiedrība tiks iesaistīta, pirmkārt, aicinot sūtīt latviskā mantojuma stāstus – saimniekus un saimniecības, otrkārt, aicinot apceļot piedāvātos maršrutus, apmeklējot saimniecības un iesūtot savus iespaidus, foto par piedzīvoto ceļojuma laikā.

6. 100-gades ceļojumu stāstu apkopojums. 

“Lauku ceļotājs” 7 valstiskuma maršrutu izstrādi uzsāk Latvijas 100-gades projektu ietvaros un ir tā viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

VKKF