Interreg V-A — Estonia–Latvia

Aicinām pieteikties semināriem un diskusijām par "Lībiešu kultūrtelpas" tālāko virzību uz UNESCO!

02/11/2019

Ventspils novada pašvaldība un Dundagas novada pašvaldība sadarbībā ar Lībiešu institūtu un Lauku ceļotāju aicina lībiešus un ikvienu interesentu, kam rūp lībiešu kultūras mantojuma saglabāšana uz trīs semināriem, kuri notiks Ventspilī 7. martā,  Kolkā 9. martā un Rīgā 14. martā.  Semināros tiks prezentēts kopsavilkums par paveikto - Lībiešu kultūrtelpas iekļaušanu Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā  un stāstīts par tālākiem  plāniem, kas ir jāpaveic, lai lībiešu kultūrtelpa tiktu iekļauta Pasaules UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

 

 

 


Semināru un diskusiju norises vietas un datumi:

7.marts: Ventspils Muzejs, Jāņa iela 17, Ventspils, plkst.12.00-15.00, pieteikties līdz 1.03.2019 ineseo@celotajs.lv, 67617600

Darba kārtība:

11:30 Sagaidīšanas kafija un uzkodas
12:00 Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis, projektā paredzētās aktivitātes. Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente

12:30 "Lībiešu kultūrtelpa" pieteikuma prezentācija un diskusija par turpmākiem plāniem.
Valts Ernštreits, Lībiešu institūts vadītājs

14:30 Tikšanās beigas

 

9.marts: Lībiešu saieta nams, Kolka, Dundagas novads, plkst. 10.00-13.00, pieteikties līdz 01.03.2019 ilze.steine@dundaga.lv, 28717810

Darba kārtība:

10:00 Sagaidīšanas kafija 

10:15 Projektā “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” paredzētās aktivitātes Ilze Šteine, projekta “UNESCO – tūrisms” vadītāja Dundagas novadā

10:30  Pieteikuma "Lībiešu kultūrtelpa" prezentācija un diskusija par turpmākiem plāniem. Valts Ernštreits, Lībiešu institūta vadītājs 

13:00 Tikšanās beigas

 

14. marts: Lībiešu institūts, Kronvalda 4 - 220 kabinets, Rīga, plkst. 16:30-19:00, pieteikties līdz 8.03.2019 ineseo@celotajs.lv, 67617600 

Darba kārtība:

16:30 Sagaidīšanas kafija 
17:00 Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis, projektā paredzētās aktivitātes
Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente

17:15 "Lībiešu kultūrtelpa" pieteikuma prezentācija un diskusija par turpmākiem plāniem.
Valts Ernštreits, Lībiešu institūts vadītājs

19:00 Tikšanās beigas 
 

Semināri tiek rīkoti projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis"  Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros.

Šī  ziņa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


See other news ...

This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.