New videos - true Latvian countryside!

08/07/2013

Lai veicinātu ceļošanu uz laukiem un radītu potenciālajiem ceļotājiem priekštatu par to, ko var pieredzēt un izbaudīt, pavadot brīvdienas laukos, esam izveidojuši 7 jaunus video http://www.celotajs.lv/cont/about/video_lv.html. Katrs no tiem ir aptuveni pusminūti garš vizuāls stāsts par noteiktu tēmu: gadalaiki, lauku labumi, latviskās zīmes, utt. Video varēs redzēt ceļotāja mājas lapā un sociālajos tīklos, dažādos lauku tūrisma popularizēšanas pasākumos.


To promote countryside travelling and to give a presentation of what a visitor would experience and enjoy in the countryside we have produced 7 new videos http://www.celotajs.lv/cont/about/video_en.html. Each one is about half a minute story about a particular topic: seasons of a year, open farms and craft shops, Latvian symbols, etc. The videos are presented in our web site, social networks, and they will be demonstrated in rural tourism promotional events.


See other news ...